Kategoria

Kuvaus, Referenssi

Aihe

Kuvaus, Uutinen

Julkaistu

16.11.2023

Kirjoittaja

Lauri Virkki

Lukuaika

5 min

Asiasanat

SSAB, terästehdas, videolaitteistojen modernisointi, suunnittelu ja toteutus, referenssi, PTZ.

Referenssi: Terästehtaan videolaitteistojen modernisointi

Mediatrade on ollut pääasiallinen laitetoimittaja kahdessa SSAB Raahen terästehtaan videolaitteiston modernisointihankkeessa. Hankkeissa on päivitetty tuotantolaitosten videolaitteistoa ajantasaisilla ratkaisuilla vastaamaan tämän päivän tarpeisiin. 

Asiakkaasta 

SSAB on pohjoismainen teräksen tuottaja, joka toimii maailmanlaajuisesti

Tehtaita SSAB:lla on Ruotsissa ja Suomessa. Suomen tehtaista Raahe on suurin sisältäen useita tuotantolaitoksia saman alueen sisällä. Raahessa on kaksi masuunia raakaraudan valmistamiseen, terässulatto teräsaihioiden valmistamiseen ja valssaamoita aihioiden valssaukseen.

Tehdasalueella on myös koksaamo, oma satama ja voimalaitos. SSAB investoi suuresti fossiilivapaan teräksen tuotantoon. 

SSAB saaristosta. Kuva: SSAB

Asiakkaan haaste 

Teräksen valmistukseen liittyy paljon prosesseja, joissa on suuria lämpötiloja ja muuten vaarallisia olosuhteita. Tuotannossa on käytetty paljon kameroita jo pidemmän aikaa, mutta vanhat analogitekniikkaan perustuvat kamerat ja laitteet alkoivat olla tiensä päässä. Uusia korvaavia analogisia laitteita ja niiden osia ei välttämättä ole enää ollenkaan saatavilla. Tekniikka on kehittynyt ja analogisignaalit aiheuttavat tehdasympäristössä häiriöalttiuden vuoksi monenlaisia ongelmia. 

Tuotantoon liittyvien kamerakuvien pääasiallinen käyttö on valvomoissa, missä kunkin prosessin toimintaa ohjataan ja seurataan. Tärkeitä ovat myös kamerakuvat, joiden avulla esimerkiksi ohjataan nosturia. Viiveettömyys on ollut analogijärjestelmien etu, ja se piti säilyttää myös uusiin ratkaisuihin siirryttäessä. 

Miten haasteeseen vastattiin

Mediatradella on pitkä kokemus erilaisten videojärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta, joten pystyimme tarttumaan asiakkaan haasteisiin ja ymmärsimme tehdasympäristön erikoisvaatimukset. Erityisesti haastavassa ympäristössä ja pitkillä signaalietäisyyksillä toimivat kuituratkaisut ovat erikoisosaamistamme. Ymmärrys eri signaaleista ja laitteiden ohjausratkaisuista olivat tärkeitä asioita laitevalintoja tehdessä. Tuotevalikoimasta löytyi laitevaihtoehdot kaikkiin videotarpeisiin. 

Raahen tehtaan tuotantolaitoksista osa pyörii 24/7, joten häiriöiden minimointi on tärkeä osa järjestelmää ja laitevalintoja. Tässä luotettiin pitkälti käytössä hyväksi havaittuihin valintoihin.

Laitteiston modernisointi on saanut käyttäjiltä positiivista palautetta erityisesti merkittävästi parantuneen kuvanlaadun suhteen.

Kuva: SSAB

Kokonaisratkaisu

SDI-pohjaiset ratkaisut

Kamerajärjestelmien ja videosignaalien modernisoinnissa avainasemassa oli signaalien mahdollisimman pieni latenssi ja mahdollisuus häiriöttömiin signaalisiirtoihin. Latenssin vuoksi päädyttiin SDI-pohjaisiin ratkaisuihin. Häiriöttömyys ja ison tehdasalueen kaapelipituuksien ongelmattomuus puolestaan saavutetaan kuitukaapeloinneilla. 

Matrisointi

Videosignaalien matrisointiin valittiin tarpeeksi isot ja skaalautuvat ratkaisut, joissa toteutui mahdollisuus monipuolisiin videoliitäntöihin. Tehdasalueella puhutaan nopeasti kymmenistä tai jopa sadoista videosignaaleista per tuotantoprosessi.

Kiinteät ja ohjattavat kamerat

Kameroita on sekä kiinteinä että ohjattavina PTZ-kameroina. Kamerat ovat usein olosuhteiltaan hankalissa ja kuumissakin paikoissa, joten kaikki kaapelointi ja itse kamerat on suojattu ja koteloitu asianmukaisesti tehtaan ja Suomen sääolosuhteet huomioiden. Kotelointi ja suojaus on pitkälti SSAB:n videotiimin itse suunnittelemaa ja toteuttamaa.

Ohjaus ja monitorointi

Ohjaus ja monitorointi jakautuu eri valvomoihin. Jokaisessa valvomossa on saatavilla vaadittavat kamerasignaalit yksittäisinä kuvina sekä myös isoilla monitoreilla monikuvina. Valvomoissa on myös ohjaus sekä kuvien valitsemiseksi että PTZ-kameroiden ohjaamiseksi. Myös monitorivalinnoissa on kiinnitetty huomiota latenssiin. Ohjausjärjestelmä on monipuolisesti konfiguroitavissa kunkin valvomon tarpeisiin. Ohjausjärjestelmä on suunniteltu yhteistyössä SSAB:n videolaitteistosta vastaavan tiimin kanssa.

Artikkelikuva: SSAB

Kirjoittajasta ja lisätietoja

Lauri Virkki

Project Manager

Vastaan Mediatraden projektien vetämisestä. Myös järjestelmäsuunnittelu kuuluu toimenkuvaani. Projektitehtävien lisäksi tunnen hyvin tuotantotekniikkaan liittyvät haasteet, työkalut ja työnkulut.

Osaamisalueet

Kuvaus, ohjelmatuotanto, IP tekniikat

+358201557720